Riksutstillinger på dagsorden

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 6/2004

Del: 

Seminar om Riksutstillingers virksomhet viste at det er forskjellige meninger om turneorganisasjonens kvalitet og berettigelse.

15. september inviterte Kultur- og kirkedepartementet (KKD) kunstinstitusjoner og fylkeskommuner til å drøfte Riksutstillingers (RUs) fremtid i lys av den omfattende evalueringen, Blomgrenrapporten.
– Har RU oppfylt sitt mandat de siste seks årene? Hvilket inntrykk sitter samarbeidspartene igjen med? Med disse spørsmålene åpnet doktor i filosofi, Roger Blomgren, seminaret på Håndverkeren.
– Blomgrenrapporten ga et overveldende positivt bilde av oss, og kritikken er i overenstemmelse med vår egen vurdering. Jeg har ikke funnet svar i rapporten på hvorfor RU skal inn i Nasjonalmuseet, argumenterte Hope.

Kritikk fra Nordnorsk Kunstmuseum
Anne Aaserud, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum var imidlertid svært negativ til RU.
– Nordnorsk Kunstmuseum har ikke siden 1999 vist én av RUs utstillinger på grunn av for dårlig faglig kvalitet, uttalte Aaserud. – Jeg stiller meg også undrende til at RU bruker eksterne kuratorer, har de ikke nok kompetanse selv?
Aaserud etterlyste blant annet historiske utstillinger. Hun vil ha RU inn under Nasjonalmuseet, og ønsker at Nasjonalmuseet skal delegere arbeidet til de regionale kunstmuseene.
– Vi klarer oppgavene om vi får midler, avsluttet hun.

Disiplinert debatt
Den påfølgende debatten handlet i bunn og grunn om forholdet mellom henholdsvis sentrum-periferi og historiske kontra samtidsutstillinger.
– Riksutstillinger har utspilt sin rolle for tredve år siden, hevdet Dag Solhjell, sosiolog fra Høgskolen i Telemark. Mange sa seg imidlertid uenige i dette. RUs kompetanse på kunstformidling og behovet for selvstendige stemmer i norsk kulturpolitikk, ble understreket gjentatte ganger.
– Mange mener RU bør forbli uavhengig. Jeg håper dette er starten på en dialog med departementet, uttalte Hope til Billedkunst etter debatten. – Kom Aaseruds utspill uventet?
– Nei. Vi har svært ulike oppfatninger. RU ønsket heller ikke å fornye kontrakten med Nordnorsk Kunstmuseum, avsluttet Hope.
Billedkunst spurte Sune Nordgren om han ønsker RU inn under Nasjonalmuseet.
– Min personlige oppfatning er i grunnen uvesentlig, det er fullt og helt KKD som avgjør saken. Men da jeg fikk denne jobben var det meningen at RU skulle innlemmes sammen med de fire andre institusjonene. Men Nasjonalmuseet vil og må ha et nasjonalt program uavhengig av om RU innlemmes eller ikke.

Ingen avgjørelse
I Billedkunst nr 5/04 sa Stein Sægrov, avdelingsdirektør i KKDs kulturavdeling, at han ville vente med å uttale seg til etter evalueringsseminaret. Billedkunst tok kontakt igjen.
– Det er ennå for tidlig å si noe om dette, men Blomgrenrapporten blir viktig i vår vurdering og seminaret skal vi bruke for det det er verdt. Jeg kan ikke sette noen dato for avgjørelsen.