• Design- og illustrasjonsstudent Ingrid Reithaugs Å se, som ble vist på Juvenarte-utstillingen.

Hjelp for utenlandsstudenter

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 6/2004

Del: 

Hvert år drar ca 1500 studenter ut av landet for å studere ulike kunstfaglige retninger. Etter flere år i utlandet kommer de hjem til Norge med masse kulturell forståelse, internasjonal inspirasjon, stor gjeld og et manglende faglig norsk nettverk.

– Kunstnere som har studert i utlandet, har vanskeligheter med å etablere seg hjemme fordi de mangler kontakter. Kunstnere jobber jo mest på prosjektbasis og dermed er nettverket viktig, mener president i ANSA, Marit Roalsø Sirevåg.
– Juvenarte-utstillingen er et tiltak fra ANSA for at denne gruppen studenter skal få presentert seg i Norge, og skaffe seg verdifulle kontakter.
Juvenarte ble i år arrangert for syvende gang og hadde 29 utstillere. De tidligere utenlandsstudentene Ingvill Skorge Hornseth og Kristine Vintervold er uteksaminert fra The Art Institute at Bournemouth i England, med bachelor i henholdsvis kostyme og illustrasjon. De mener problemet er at de i Norge ikke får brukt kontaktene de har skaffet seg i studielandet. De ser i ettertid at de burde ha jobbet mer i ferier for å knytte kontakter i Norge, men presiserer at kostnadene ved utenlandsstudier krever at mesteparten av feriene fylles med inntektsbringende ekstrajobber.
– Dessuten er nettverk noe du tenker på først når du har kommet hjem og merker at det mangler, mener Hornseth.
De forteller at de har fått undervisning i kunstnerisk næringsvirksomhet i landet de har studert, men at denne kunnskapen har liten verdi i Norge, da systemene er helt annerledes.
– Kunststudenter i Norge opparbeider seg lettere nettverk mens de studerer, mener Vintervold.
Hornseth og Vintervold føler også at det er mye skepsis til utenlandsstudenter blant potensielle arbeidsgivere i Norge, fordi man ikke helt kjenner kvalitetsnivået på de enkelte skolene. Og de tradisjonelle eliteskolene er ikke nødvendigvis de faglig beste, påpeker Hornseth.
ANSA oppretter nå et eget kunstfaglig utvalg for kunst- og designstudenter i utlandet. Dette utvalget vil bli den nest største faglige grupperingen innen ANSA, og vil arbeide for aksept, forståelse og ikke minst godkjenning av utenlandsk kunstfaglig utdannelse. Utvalget vil også arrangere Juvenarte. ANSA jobber også for å få med kunststudentene på det årlige Næringslivssymposiet, som har skiftet navn til ANSA-symposiet.