Etableringsstipend til alle

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 6/2004

Del: 

Mellom 1998 og 2001 ble Lånekassens kunstfagstipend «erstattet» med et etableringsstipend for uteksaminerte kunststudenter. Kunststudenter i utlandet ble en av tapergruppene. Studentorganisasjonen ANSA, UKS og NBK jobber fortsatt med saken.

– Vi jobber generelt for at man ikke skal behandles annerledes når man studerer i utlandet. Etter en fireårig bachelor risikerer studenten å ha en gjeld på i underkant av en halv million. Det er viktig å innhente internasjonal kompetanse innen kunst og kultur, og foreldres økonomi burde ikke være en styrende faktor her, sier Marit Roaldsø Sirevåg, president i ANSA.
Tone Hansen, styreleder i UKS, arbeider med å se på hele ordningen for finansiering av kunstutdannelse. Hun mener at støtteordningene er knyttet for sterkt opp mot norske institusjoner, og kun lagt til rette for nordmenn som studerer i Norge. UKS ønsker at etableringsstipendet skal tilbakeføres til Lånekassen som kunstfagsstipend, slik at alle kan søke stipend på like vilkår. Sammen med NBK har UKS nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med saken. De vil møte ulike stortingsrepresentanter i løpet av høsten.
– Det bør være en konsekvens i politikken rundt internasjonal utdanning og kompetansebygging. Politikerne bør ta inn over seg at de som studerer i utlandet, er en ressurs for Norge. Det er pinlig at staten ikke støtter opp om de som gjør det, mener Arne Nøst, styreleder i NBK.
Nøst påpeker også at en gruppe studenter som gikk ut mellom 1998 og 2001, verken fikk etablerings- eller kunstfagsstipend. Nøst mener staten har et moralsk ansvar ovenfor disse studentene som har tapt mye ved å falle mellom to ordninger.