• Hedevig Anker , ny styreleder i FFF.

    FFF

Furnesvik ut av Fotogalleriet

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 6/2004

Del: 

Kunstnerisk leder ved Fotogalleriet, Eivind Furnesvik, har sagt opp sin stilling fra 1. desember.

Fotogalleriet har i de siste årene vært et av Norges mest fremgangsrike gallerier. En viktig årsak er at foto som kunstgren er «in». En annen kan tilskrives teften til kunstnerisk leder Eivind Furnesvik. Under en ekstraordinær generalforsamling den 28. august i Forbundet Frie Fotografer (FFF) meddelte han imidlertid sin avgang innen åremålets utgang.
– Den kunstneriske profilen har ikke vært noe konfliktområde, snarere har samarbeidsproblemene dreid seg om arbeidsbetingelser og galleriets infrastruktur. Dette er årsaken til at jeg trekker meg, skriver Furnesvik i en pressemelding. Han ønskrt ikke å kommentere et internt anliggende utover pressemeldingen.

Endringer i styret
FFF administrerer Fotogalleriet, som er en stiftelse. Under den ekstraordinære general-forsamlingen i FFF, som ble initiert fordi styreleder Birgitte Sigmundstad skulle fratre sin stilling før periodens utløp, ble Hedevig Anker valgt som ny styreleder. Sigmundstad forlater posten ett år før tiden fordi hun skal jobbe med egne kunstprosjekter.
– Furnesvik har gjort en viktig innsats både for galleriet og de kunstnerne han har jobbet med. Å forlate stillingen før åremålet er over er fullt og helt hans egen avgjørelse. Når det gjelder de samarbeidsproblemene som oppstod mellom ham og styret må vi ta det til etterretning og se hva vi kan lære av det, er Ankers kommentar til Furnesviks avgang .– Det viktigste nå er å finne en ny kunstnerisk leder for galleriet fra nyttår.
Petter Snare, jurist med bred kunnskap om samtidsfotografi, er valgt til nestleder. Vi gikk inn i dette året med et underskudd på 250 000 kroner, som i hovedsak skyltes flyttingen til Møllergaten 34. Dette jobber vi nå aktivt med å redusere. At vi har fått en nestleder med både økonomisk og juridisk kompetanse er selvfølgelig et kjempepluss i denne prosessen, understreker Anker til Billedkunst.