Bridgeblanding

Av: Marius Wang

Publisert:

Utgave: 6/2006

Del: 

White Planet Black Heart ble første gang presentert for et norsk publikum i forbindelse med Torbjørn Rødlands utstillingsåpning av «Uglesommer» på Haugar Vestfold Kunstmuseum i juni. Boka er utgitt på tyske Steidl forlag og er kanskje et etterlengtet objekt for mange Rødland-fans etter at han i et tiår har vært en av Norges mest profilerte unge samtidskunstnere.

Det er en stund siden Rødland iscenesatte forhold mellom en rekke ulike subjekt og naturen. Etter å ha strukket denne relasjonen til bristepunktet har han i sin senere billedproduksjon redefinert både sine motiver og sitt uttrykk, men uten helt å gi slipp på sine tradisjoner. Naturen og romantikken er fremdeles tilstede. Boka presenterer et utvalg av Rødlands senere arbeider og ledsages av et lengre essay av Ina Blom samt to korte, men forholdsvis overflødige tekster av Gil Blank og Hillary Raphael.
Det visuelle er vektlagt i White Planet Black Heart. Fotografiene er presentert uten titteltekster, noe som er befriende for opplevelsen av Rødlands billedverden. En bevisst bruk av bokens sider og format gir leseren et behagelig møte med bildene i tillegg til at trykket også makter å gjengi Rødlands tekniske kvaliteter. White Planet Black Heart er en praktbok for alle som ønsker et intimt innblikk i Rødlands senere arbeider.
Boka inviterer leseren med på en visuell reise i sort/hvitt og farger. Five Signed (2004) er første bilde i boka. Fem signerte baseballer er fotografert liggende på et tregulv. Bortsett fra signaturene og det faktum at baseballene er produsert i Kina, er det ellers lite informasjon å hente i bildet. Det absurde motivet kan minne om et stilleben, men objektene skjærer ut av tradisjonen. Bruddet og leken med den visuelle tradisjonen er representativt for Rødlands arbeider. Den symbolske verdien en signert baseball kan representere som objekt, er allikevel tilstede på samme måte som symboler, tegn og tekst er bærende elementer i hans produksjon. White Planet Black Heart tar oss med til postkortaktige alpelandskap og mosefulle skoger. Vi betrakter søt posterestetikk, George Bush’ favoritting, døde dyr og Øystein Aarseths gravplass. Omkranset av hvit snø står Euronymous’ gravstøtte plassert på en alminnelig norsk kirkegård i Mayhem (2004). Veien fra helvete til himmelen er kort.
Som bokens tittel også hinter til, er møtet mellom det sorte og hvite, det mørke og sukkersøte, et annet nærværende tema. Black Mirror Object (2005) illustrerer dette eksplisitt hvor en svart nøkkelring formet som et hjerte er gravert med ordet Metal. Formen av en nøkkel er kuttet ut og hjertet kan minne om en sulten Pac-Man. Til høyre for hjertet finner man den andre delen av puslespillet, en nøkkel med Cute gravert inn i speiloverflaten. Kontraster, tvetydighet, absurditeter og stupiditet er tilstede i mange av arbeidene.
Stupiditet er også utgangspunktet for Ina Bloms essay «I’m with Stupid – Notes on Another Form of Rock Photography». Blom refererer til Rødlands praksis som en type rockefotografi hvor selve musikken har blitt redusert til et av rockens materialer og objekter. Denne distansen gir rom for en representasjonsform hvor et bredt spenn av ulike visuelle og kulturelle koder benyttes for å relatere musikken til bildene. Rødlands ofte iscenesatte motiv kan leses som en form for kodet stupiditet i denne konteksten, og Blom hevder at Rødland introduserer dette elementet som en kommentar til den forklaringsorienterte samtidskunstens kunnskapsdiskurs og sannheter.
En del av arbeidene kan trekkes inn i denne stupiditetsstrategien, men mange av Rødlands fotografier går rett inn i samtidskunstens diskurs uten å ha dette elementet hengende ved seg. Hvordan skal så slike bilder tolkes? Stupiditetsstrategien kan fungere som en alternativ tolkning av Rødlands arbeider, men om denne diskursen springer ut fra kunstnerens prosjekt eller om den benyttes for å kontekstualisere hans produksjon kan diskuteres. Blom reiser uansett et viktig spørsmål om hva status er for tolkningsapparatet rundt fotografiet i dagens samtidskunst.