Nye kunststipendiater

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 5/2004

Del: 

Den norsk/algeriske kunstneren Hans Hamid Rasmussen har fått tilslag på sin søknad om tre års forskning innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Rasmussen deltok på årets Momentum og skal delta på den 26. biennalen i Sao Paolo i Brasil i høst. Hans stipendiatprosjekt har fått tittelen Hyllest til hybriden.

Problemstillingen har billedkunstneren jobbet med i lang tid, med en rekke såkalte crossover-prosjekter, som bl.a. en utsmykning i Fredrikstad i samarbeid med sosialantropolog Teo Bart, som avsluttes i disse dager. I 2001 deltok han også på Kiasmas utstilling «Det tredje rommet – utsikter som åpner seg», som omhandlet møter mellom forskjellige visuelle kulturer og vekselvirkningen mellom dem. Rasmussen understreker til Billedkunst at han nå får en enestående mulighet til å forske mer i dybden av dette feltet:
– Jeg bruker uttrykket «vandre-kulturen», og vil se dette i en historisk sammenheng. Jeg snakker da ikke om samer eller nomader, men om en ny-innvandring; ulike typer mennesker som det er problematisk å kategorisere. Mange kan nemlig kalle seg flerkulturelle, det er ikke en enhetlig betegnelse. Utgangspunktet blir Norden, selv om prosjektet har internasjonale ambisjoner. – Hva med den fysiske kunstdelen av prosjektet?
– Prosjektet går over tre år og skal naturligvis resultere i kunstverk. Jeg har ikke noen konkret formening om hva det skal bli på dette stadiet, men jeg ønsker å integrere problemstillingen og det jeg kommer frem til i mitt uttrykk. Tidligere har jeg jobbet mye med broderi og romlighet, men også mange andre teknikker.

40 søkere, fire plasser
Doktorgradsprosjektet er ledet av Kunsthøgskolen i Bergen og er et samarbeidsprosjekt mellom ulike universiteter og høgskoler. Stipendiater rekrutteres fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Programmet kan sidestilles med doktorgradsstipendiater ved øvrige høgskoler og universiteter, og tilbyr den samme økonomiske støtten.
I tillegg til Hans Hamid Rasmussen, som er tilknyttet Kunstakademiet i Trondheim, har tre andre kandidater fått tilbud om stipendiatstillinger innen kunstfag i år: Ståle Stein Berg (som skrev filmmanuset til den norske filmen Jonny Wang), filmmanusskaper og tilknyttet Den norske Filmskolen ved Høyskolen i Lillehammer, Øyvind Brandtsegg, tilknyttet Musikk-konservatoriet i Trondheim ved NTNU og Kjell Tore Innervik, som er tilknyttet Institutt for musikk ved NTNU. Totalt var det 40 søkere.