Lydkunstsatsning i NRK

Av: Yngvild Færøy

Publisert:

Utgave: 5/2004

Del: 

NRK lanserer en lydkunst/mediekunst-side på Internett. Den skal være i gang fra våren 2005.

Ulyd skal bygges opp etter modell av Urørt, NRKs nettsted for usignerte band, som har hatt oppsiktsvekkende mange brukere. Interaktivitet er et nøkkelord i NRKs omtale av denne formen. Vi spør Nils Heldal, radiosjef i NRK:
– Ved å flytte lydkunst til Internett åpner dere dørene for spesielt interesserte, men lukker samtidig døra til det store radiopublikummet?
– Jeg vil hevde at Internett er et svært egnet sted å begynne. Urørt startet på samme måte for fire år siden. Etter hvert begynte man å spille noe av musikken på P3, og nå har Urørt et eget radioprogram. Det samme kan skje med Ulyd.

24 timer i døgnet
Også det visuelle skal få sin plass på Ulyd.
– Ulyd er tenkt som et multimediested, men med hovedfokus på lyd, forteller produsent Tilman Hartenstein som skal ha det redaksjonelle ansvaret. – Vi tenker oss at det visuelle skal inkorporeres i lyduttrykket, gjerne i form av animasjon, grafikk og videosnutter der lyd og bilde er likeverdige. Vi ønsker at dette skal ligge som filer på siden, men det er også mulig at vi kan fungere som en webradio som går 24 timer i døgnet og looper materialet. Slik blir det kontinuerlig tilgjengelig for publikum.
– Hvordan unngå at dette blir et rent amatørsted?
– Det må være åpent for at folk flest skal kunne sende inn det de har laget, men det må være et visst redaksjonelt ansvar, en kvalitetskontroll. Jeg ser for meg at vi etter hvert skal kunne operere som en kulturaktør, og samarbeide med Produksjonsnettverk for elektronisk kunst og Norsk kulturråd. Kanskje kan vi da bestille lydverk eller tilby stipender for lydkunstnere.
– Er ikke internettløsningen bare nestbest, sammenliknet med et eget radioprogram?
– Jeg ser dette foreløpig som to forskjellige diskusjoner. Vi er glade for å få til denne nettsiden nå, og har tro på at den skal få en fungerende form. Men ser man litt lenger fram, når bakkebasert digital TV blir realisert om tre-fire år, vil dette bli én og samme ting.

For smalt for radio
Lydkunst ser ut til være et problematisk område for NRK. Tidligere fantes programposten Lydkunst i brennpunktet på P2, deretter ble dette stoffet forvist til Alltid Klassisk. Nå er det internt i NRK gitt beskjed om at det ikke skal spilles mer lydkunst på P2 og Alltid Klassisk.
– Hva er bakgrunnen for dette, musikkansvarlig Jorunn Hope?
– Alltid Klassisk skal dekke bred, klassisk musikk, så det sier seg selv at lydkunst ikke passer der. I P2 har vi programmet Musikk i brennpunktet hvor vi tidligere har, og fortsatt kan, spille lydkunst, men ikke som en fast ingrediens. Dette fordi presset for å komme på lufta er for stort, vi kan ikke slippe til så smale felt.
– Lydkunst er et veldig aktivt felt i Norge for tiden, og NRK er pålagt å dekke smale felt?
– Vi skal dekke bredt og smalt, og det gjør vi. Det faller oss ikke tungt for brystet, tvert imot er det noe vi liker å gjøre. Men nå har vi vurdert det dit hen at vi ikke vil prioritere lydkunst.
– Kan det skje endringer her?
– Det kan vi ikke si, men nå mener vi at vi har fått til en god løsning med nettsatsningen Ulyd. Det er ikke mange forunt å få et slikt sted å utfolde seg.
– Men slik forblir lydkunst for spesielt interesserte, uten mulighet til å fange tilfeldige radiolyttere?
– Ja, men vi har mange smale områder å ivareta. Vi har ikke dårlig samvittighet i forhold til dette feltet når vi nå satser som vi gjør på Ulyd. Slik vi ser det kan dessuten Ulyd fungere som grunnforskning. Eksperimenter med lyd kan få spillerom og skape nye løsninger som kan komme til å være interessante for moderkanalene, for eksempel innen dokumentar og radioteater.