Stavanger blir kulturhovedstad

Av: Ingrid Toogood Hovland

Publisert:

Utgave: 4/2004

Del: 

27. mai kom beskjeden mange i Stavanger har ventet på: Byen blir offisiell europeisk kulturhovedstad i 2008 sammen med Liverpool.

Det skal i alt brukes om lag 300 millioner kroner på kultur i Stavanger-regionen i løpet av kulturåret, og deler av programmet, som har fått navnet Open Port, er allerede klart. Det inneholder blant annet et landart-prosjekt av den amerikanske kunstneren Robert Wilson. I tillegg blir det gresk drama på jærstrendene og et internasjonalt arkitekturprosjekt knyttet til Stavanger som trehusby. Alt ligger nå til rette for en omfattende opprustning av kunst- og kultursektoren frem mot 2008, med blant annet nye atelierer og planer om nytt konserthus.

Støtte til Tou Scene
Det er ventet at Tou Scene vil spille en sentral rolle i forbindelse med Stavangers status som kulturhovedstad. Tou Scene ble nylig tildelt hele 812 000 kroner av de 1,5 millioner som Rogaland fylkeskommune har gitt til kultur. Totalt har fylkeskommunen nå bidratt med om lag to millioner kroner til Tou Scene. Tidligere i år var det knyttet mer bekymring enn optimisme til framtiden. Mindre økonomisk støtte enn forventet førte til en kunstdugnad, hvor Stavanger-kunstnere donerte et verk hver, som ble solgt til inntekt for Tou Scene. Nå ser det hele langt lysere ut. De tidligere bryggerilokalene er i dag en av byens viktigste arenaer for diverse kunst- og kulturtilbud, og lokalene vil om kort tid huse atelierer for en rekke kunstnere.

Mer informasjon om Stavanger som kulturhovedstad finnes på www.stavanger2008.no