Uenighet om kunstauksjoner på nett

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 4/2004

Del: 

I løpet av de siste årene har enkelte nettselskaper spesialisert seg på salg av kunst gjennom kunstauksjoner på nettet. Meningene om nettauksjonene er blandet.

Dag Hol, billedkunstner og innhaver av Galleri 27 i Oslo, har dårlig erfaring med nettauksjoner.
– Det er prissettingen i forbindelse med kunstauksjonene som er problemet. Selskap som fineart.no opplyser om galleriprisen er noe høyere enn den i virkeligheten er. Om kundene da får kjøpt et arbeid til under galleripris, opplever de at de har gjort et kupp, mens de i virkeligheten kan ha blitt lurt, hevder Hol til Billedkunst.
Rolf Stavnem er daglig leder ved fineart.no, et utspring av yatack.com. I 2001 bestemte man seg for å rendyrke kunstdelen. Siden den gang har selskapet hatt en meget god utvikling og etablert seg blant de største aktørene innen salg av kunst på nett, spesielt via sine kunstauksjoner.
– Hvordan blir prisene på fineart.no fastsatt? – På auksjon avgjøres, naturlig nok, prisene av interessen. Når det gjelder galleriprisen er denne ofte bestemt av kunstneren selv, eller basert på hva som er gjengs pris i markedet. Det er ikke hold i Hols påstand om at vi setter opp galleriprisen, mener Stavnem.
– Har dere opplevd negativ respons fra andre gallerier?
– Nei, ingen har kommet til oss direkte. Men det er nok mange konkurrenter som helst hadde sett at vi ikke eksisterte, men slik vil det vel alltid være. Vi har tatt en stor del av markedet. Særlig gallerier og agenter, altså mellomleddene, blir rammet. Stavnem hevder at fineart.no har utvidet selve markedet, ved at de selger kunst til folk som aldri ville besøkt et galleri.
– Jeg er ikke i og for seg negativ til salg av bilder på nettet, men auksjonene rammer kunstnernes salg prismessig på andre markeder, mener Hol. Han er ikke den eneste med denne oppfatningen. Torill Molnes Hoen driver et galleri på Vigra og selger kunst til næringslivet:
– På auksjonene går ofte bildene for én femtedel av den reelle prisen. Det er først og fremst kunstnerne det slår tilbake på, men det blir også et problem for gallerieieren. De vil sjelden kjøpe et bilde for 1500 kroner hos meg når de har sett at de kan få det for 300 kroner på nettet.
Fineart.no har et annet syn på påstanden om at kunstauksjonene er med på å presse ned prisene:
– I utgangspunktet gir auksjoner på nett en indikasjon på hva markedet er villig til å betale. Dette kan gå begge veier. Eksempelvis ble et litografi av Odd Nerdrum med galleripris på 16 000 solgt for 37 000 hos fineart.no. På den annen side er det selvfølgelig bilder som selges billigere enn den etablerte galleriprisen.
Den etablerte fotografen Dag Alveng samtykker heller ikke i Hols kritikk. Han syntes det er fantastisk å kunne selge fotografiene sine på denne måten. Han lager bilder som kun distribueres på fineart.no og nettauksjonene. Salget går strykende:
Jeg har tre formater jeg trykker fotografiene mine i. De største trykkes i et lite opplag til en høy pris, mens de minste trykkes i et stort opplag som fineart.no kjøper opp i store kvanta, øremerket denne virksomheten. Disse infiltreres ikke i mitt øvrige salg. Dette fungerer bra.