Kunstakademiets egen TV kanal

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 4/2004

Del: 

På Statens kunstakademi (SKA) fikk to elever en idé om å starte en egen TV-kanal. Resultatet har ennå til gode å bli vist i de tusen hjem, men SKA News fikk et eget rom på Stenersenmuseet under Avgangsutstillingen.

Cristian A. Bould og Ivan Galuzin i henholdsvis 1. og 2. klasse på Kunstakademiet i Oslo, er initiativtakerne til SKA TV. Til nå har de organisert tre sendinger med variert program.
– Det er en forskjell på SKA News og SKA TV, forteller de to. SKA TV er i utgangspunktet et åpent prosjekt for skolens studenter, og alle bidrag blir vist og mottatt med takk.
«Her finnes ingen sensur, bare selvsensur», er deres motto. Innslagene som har blitt vist, har handlet om alt fra funn av mystiske manifester i skolens kjellerganger, til skidag-reportasjer med danske gjestelærere. Selv fungerer Bould og Galuzin som stødige ankermenn, som loser deg gjennom sendingen. De har fått positiv respons fra skolen for sitt inkluderende og aktivitetsskapende prosjekt.
SKA News er deres eget prosjekt, hvor de står for mesteparten av produksjonen selv. – Det er noe ekte over TV, og i så måte er nyhetene selve gallionsfiguren til TV-mediet, fastslår Bould.
– Vi ønsker både å lære om og bruke den kraften som ligger i TV-mediet. Både som «drug of the nation» og som kunnskapsformidler, sier de to.
SKA TV er et opplysende og pedagogisk prosjekt, legger Galuzin til. Han ønsker seg en lovbestemt prosentandel av all sendetid til kunnskapsformidlende programmer. Under avgangsutstillingen har de to intervjuet en rekke av utstillerne om skolen, og ikke minst om å forlate den og tre ut i kunstfeltet uten skolens trygge rammeverk. Tidligere sendinger har blitt vist på en monitor innenfor hovedinngangen på skolen. Bould og Galuzin presiserer at de har ambisjoner om å vise sendingene på kringkastingsnettet.
– Vi skal på sikt på riksdekkende fjernsyn, men vi kan ikke avsløre detaljene rundt dette for øyeblikket, sier Galuzin.
De er uansett fornøyde med at prosjektet er oppe og går som produksjonsverktøy, og vil til høsten jobbe videre med både promotering og kvalitetshevning av akademiets egen TV-kanal.