Strategier for museumsdrift

Av: Helene Brekke

Publisert:

Utgave: 3/2004

Del: 

Er det mulig å drive museumsvirksomhet uten et museumsbygg?

Den 23. april møttes profilerte aktører fra skandinaviske kunstinstitusjoner i regi av Kritikerlaget for å diskutere samtidskunstens rolle og formidlingsstrategier med utgangspunkt i Nasjonalmuseet for kunst.
Innledere til debatten var Ann-Sofi Nording, enhetssjef for utstillinger og samling ved Moderna Museet i Stockholm, Kati T. Kivinen, museumsassistent ved Kiasma i Helsinki og Sune Nordgren, direktør ved Nasjonalmuseet for kunst i Oslo.
Ann-Sofi Nording fortalte i sitt innlegg om avgjørelsen om å stenge Moderna Museet for renovering, og hvordan de jobbet med kunstutstillinger uten å ha et bygg å jobbe ut fra.
– Det var en periode som ga rom for lek, fortalte Nording. Perioden skapte nye tanker om bruken av museumsbygget og utstillingsrommet, og førte til utforskning av nye publikumsgrupper og formidlingsstrategier.
Kiasma i Helsinki jobber også aktivt med nye publikumsgrupper, og gir publikum en stor rolle i utformingen av utstillingsprogrammet.
– Uten publikum er museet egentlig bare et lager, mente Kati T. Kivinen. Også Marith Hope tok til ordet for en ny formidlingsstrategi.
– Man må vende ryggen til monologen og heller starte en dialog med publikum, mente Hope. Sune Nordgren sa seg enig i dette, men understreket samtidig at han ikke ønsker en forenkling av kunsten for å tilgjengeliggjøre den for publikum.
– Man bør heller komplisere for å gjøre publikum interessert, mente Nordgren. Både Nording og Kivinen kunne fortelle om stor suksess med ukonvensjonelle utstillingsrom. Nordgren ville ikke gi noe konkret svar på spørsmål om hvorvidt Nasjonalmuseet ville benytte seg av alternative utstillingsrom slik Moderna Museet gjorde i sin ombyggingsperiode, men trakk frem Kunsthallen i Lodalen som et viktig supplement for Nasjonalmuseet. Nordgren ønsker en åpen internasjonal arkitektkonkurranse for Tullinløkkaområdet til høsten.