Momentum sterkere enn tidligere

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 3/2004

Del: 

I 2000 gikk Momentum med 1,5 millioner kroner i underskudd. Da hadde festivalen lenge slitt med ubetalte regninger fra 1998. 22. mai åpner kulturminister Valgerd Svarstad Haugland Momentum 2004, og i år er det lagt inn tre milllioner kroner fra statsbudsjettet i potten. Kan det gå galt i år?

Momentum 2004 har fått både ny ledelse, administrasjon og design, og snart vil festivalens nye, permanente lokaler være ferdigstilt. Årets budsjett er på seks millioner kroner. Det vil bli gratis inngang både til hovedutstillingen og andre festivalutstillinger. Direktør Jørn Mortensen mener dette er et viktig virkemiddel til at flest mulig skal få oppleve samtidskunst av høy kvalitet.
Store deler av Momentum er i høy grad finansiert gjennom tilskudd av offentlige midler, og publikum har derfor allerede indirekte betalt inngangspenger. Til Billedkunst forteller Mortensen at de hadde 3-4000 betalende besøkende sist. – Vi ønsker å firedoble publikumstallet ved gratis inngang. Slik legger også flere igjen penger hos oss.
Bevilgningene til Momentum 2004 kommer både fra lokalt og sentralt hold. Mortensen legger frem regnestykket:
– Vi har fått en fast post på statsbudsjettet med tre millioner kroner. Kulturrådet har gitt to millioner, Moss kommune 830 000 (hvorav 300 000 er øremerket ungdomsarbeid under festivalen), Hundreårsmarkeringen 2005 200 000, Østfold fylkeskommune ca 200 000, Utsmykkingsfondet 150 000, Frame og Finland har gitt noe og til slutt regner vi med en salgsinntekt (provisjonen fra kunstverksalget og annonser) på cirka 600 000 kroner. En del av bevilgningene fra Kulturrådet skal gå til oppussing av nye lokaler.

På statsbudsjettet
Momentum er nå en fast post på statsbudsjettet.
– Momentum og OCA (Office for contemporary art Norway) gikk klart ut som de to store budsjettvinnerne, opplyser Tore Hennum Jacobsen, rådgiver i Kulturavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet.
De fikk et mindre beløp for første gang i fjor. I år var budsjettrammene noe romsligere og departementet så festivalens behov for økte bevilgninger. Det vi la til grunn var et lovende samarbeid med Galleri F 15 og fylkeskommunen og den videre bruken av lokalene i Møllebyen. Det foreligger også en plan om at et eventuelt fylkesgalleri skal legges til Moss.

Permanente utstillingslokaler
– Hvordan skal festivalen unngå underskudd i år, Mortensen?
– Et permanent utstillingslokale, som skal huse Momentum i årene fremover, er løsningen. Lokalet skal benyttes til utleie utenom festivalene. Galleri F 15 er f.eks. interessert i et prosjektrom. Det som har knekt oss tidligere er innredningen av temporære lokaler.
Utstillingslokalet var tidligere Moss Bryggeri. Nesten 2500 kvm industrilokale vil huse hovedutstillingen.
Ragnfrid Stokke i Kulturrådet bekrefter at en del av bevilgningene er ment å gå til faste lokaler. Kulturrådets fagutvalg for henholdsvis billedkunst og kulturbygg, har bidratt med én million kroner hver.
– Viljen til å hjelpe Momentum til å etablere seg og få permanente lokaler er sterk. Vi har fulgt festivalen i mange år. Momentum er i en viktig overgangsfase, og det er mye som ikke er på plass, påpeker Stokke.
39 kunstnere er valgt ut til Momentums hovedutstilling. Her vil man finne både etablerte og uetablerte kunstnere. Nytt for Momentum i år er at festivalen inkluderer kunstnere fra andre deler av verden.

Momentum i det offentlige rom
I tillegg til hovedutstillingen i Moss gamle bryggeri, vil også lokalmiljøet i Moss bli trukket inn i en debatt om byutvikling og miljø, gjennom en serie kunstprosjekter i lokalsamfunnet. Her har Utsmykkingsfondet for offentlige bygg kommet på banen. – Vi har bevilget 150 000 kroner til produksjon av fire kunstverk i det offentlige rom i forbindelse med Momentums hovedutstilling, da vi ser det som interessant at Momentum også preger det offentlige rom, forteller Vivian Moen til Billedkunst. Islandske Erla Haraldsdottir og svenske Bo Melin skal lage en serie fotografier av bymiljøet i Moss. John Kørner fra Danmark skal male den lokale mosseindustrien og plassere dette i bybildet. Fra Sverige kommer Gustav Hellberg med installasjonen En løsning utstilt i gågata i Moss, mens nederlandske Martijn van Berkum og finske Oskar Lindstrøm undersøker hvordan byggekonstruksjoner forandrer urbane og rurale miljøer.

Lokal misnøye og vanskelig kunst
Mortensen stikker ikke under en stol at det har forekommet noe lokal misnøye overfor Momentum.
– Dessverre har vi en del dårlige erfaringer med underskudd og uopppgjorte regninger fra tidligere festivaler, men det vil det bli en forandring på nå, sier Mortensen optimistisk.
– Det er nok endel kritiske røster ute blant folk i kommunen, bekrefter Annette Torgersen, fagkoordinator for kommunefondet for kultur og oppvekst i Moss. – Men det har virkelig vært en bred politisk enighet om å støtte Momentum med en betydelig sum. Galleri F 15 og Momentum er de to største tilskuddspostene til kultur og oppvekst i kommunebudsjettet. Hovedproblemet er at de fleste ikke forstår kunsten på Momentum. Men det er kanskje nettopp en slik debatt en samtidskunstfestival skal avle?
For å bedre møtet mellom den vanlige «mannen i gata» og samtidskunsten vil Momentum i samarbeid med bladet Kunst for alle publisere seks artikler som belyser noen av ideene bak arbeidene.

Lokal satsning og begeistring
I forbindelse med festivalen vil det være utstillinger og andre arrangementer på Galleri F 15, Galleri Henrik Gerner, Mølla Kunstskole, Østfold Kunstnersenter, Moss Kunstforening, Parkteateret i Moss og Møllebyen kino. Rektor ved Mølla Kunstskole, Gunhild Bakke, er svært positiv til festivalen:
– Jeg tror at mossingene er stolte over å huse en slik kunstfestival. Den er kjempeviktig for både byen og landet. Jeg vil ikke skylde på Momentum for de tidligere underskuddene, heller på myndighetene. Det ser i alle fall ut som om staten endelig har fått øynene opp for viktigheten av denne kunstfestivalen. Momentum gir i hvert fall elevene på Mølla kunstskole en unik sjanse til å delta både i den kunstneriske planleggingen og det organisatoriske arbeidet. Mortensen er rett mann på rett plass til rett tid.
– Så er Momentum kommet for å bli?
– Vi er jo gjenstand for politiske beslutninger og politisk nåde. Men vi er sterkere nå enn tidligere. Statens faste tilskudd er jo en indikajson på dette, avslutter Mortensen.