Kunstmuseum i Ålesund stoppet

Av: Helene Brekke

Publisert:

Utgave: 2/2004

Del: 

Uenighet rundt finansieringen ser ut til å kunne sette en stopper for museumsplanene i Ålesund. I mellomtiden melder andre kommuner sin interesse for kunstmuseet.

Møre og Romsdal fylkeskommune skulle etter planen bygge et nytt kunstmuseum i jugendbyen Ålesund i løpet av 2004. Med dette som formål ble Norges Banks gamle lokaler kjøpt for åtte millioner. Ifølge fylkeskultursjef Arvid Blindheim gir byggets planløsing gode utstillingsmuligheter for kunst og spennende løsninger for publikum. Prosjektgruppens arbeid skal så langt ha innfridd alle krav fra byggeprogrammet, likevel er det nå plutselig full stopp i arbeidet.
Årsaken til dette er uenigheter om finansieringen av museumsbygget. I utgangspunktet var det nye kunstmuseet et fylkeskommunalt prosjekt, og det var satt av 18 millioner til bygging. Dette har fylkeskommunen nå gått tilbake på. Etter sterkt påtrykk fra andre kommuner og representanter i fylkeskommunen ble det bestemt at Ålesund også måtte betale sin bit av kaka. Kunstmuseet ble dermed foreslått som et samarbeidsprosjekt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Men Ålesund kommune mener at de ikke har mulighet til både å spleise på ombyggingskostnadene og betale for driften av museet når den tid kommer. Dermed ble prosjektet midlertidig stoppet. Da dette ble offentlig kjent meldte flere andre kommuner sin interesse for å få museet, blant disse er Kristiansund og Volda.
I april skulle egentlig det endelige vedtaket om museet fattes. Men nå velger fylkeskultursjefen å vente til fylkestinget i juni, fordi verken Ålesund kommune eller styret i Jugendstilsenteret har fattet de nødvendige vedtakene om forholdet mellom institusjonene. Det gjenstår altså å se om arbeidet i Norges Banks lokaler igjen kan igangsettes.