Kampen om Hausmania

Av: Helene Brekke

Publisert:

Utgave: 2/2004

Del: 

Kulturhuset Hausmania er Norges største uavhengige kulturhus. Bygget eies av Statsbygg. 13. februar i år fikk brukerne beskjed om utkastelse fordi lokalene skulle rives.

Høsten 1999 ble Hausmannsgate 34 okkupert i forbindelse med boligaksjonen 2000, og i januar 2001 fikk Hausmann BA leiekontrakt med Statsbygg. Kunst- og kulturmennesker kom sammen og pusset opp lokalene. Etter to års hardt arbeid begynte ting å falle på plass. I dag har Hausmania et omfattende kulturelt innhold. Her finnes 30 atelierer, 20 øvingslokaler, og 10 lokaler til andre kunstnergrupper. Det inneholder også tre gallerier, fire teatergrupper, en MC- klubb, skatehall, håndverkshall, internett-kafe, bokkafe, bibliotek og kino. Eritreisk kulturgruppe og folkegruppen fra Latin-Amerika holder til i bygget.
Sommeren 2003 informerte Statsbygg at de ville selge stedet og ønsket private kjøpere på arenaen. På bakgrunn av dette vedtok Oslo kommune i desember 2003 å sette av 15 millioner kroner for å kjøpe lokalene. Statsbygg ga kommunen frist til 20. februar med å legge inn bud. Oslo kommune ønsket å beholde Hausmania som et selvstendig kulturhus og planen var å omregulere området til kultur og bolig. Likevel kunngjorde Statsbygg 13. februar at leieavtalen med Hausmann BA var opphevet og at alle måtte ut innen 14 dager. Påskuddet var dårlig brannsikring. Daglig leder Trond Klykken fortviler over situasjonen de havnet i:
– Vi har lenge jobbet med å få bygget brannsikret etter pålegg fra Brannvesenet, og hadde frist til 20. februar. Da vi ble beordret ut en uke før fristen ble arbeidet utsatt, men vi er interessert i å få det ferdigstilt slik at driften kan fortsette under forsvarlige forhold.
På tross av Statsbyggs planer så det likevel ut til at det kunne gå riktig vei for Hausmania. Som planlagt gav Oslo kommune 20. februar bud på hele kvartalet. Budet står til 15. mars. Statsbygg uttrykte i den forbindelse at de vil selge til høystbydende, og åpner dermed for private kjøpere.
– Det er underlig å se staten motarbeide kommunen ved å ikke benytte seg av unntaksbestemmelsen i statens avhendingsinstruks som åpner for å selge til underpris. Hvor er forresten kulturministeren i denne saken? Jeg vil gjerne oppfordre henne til å komme på banen, sier Klykken.
På bakgrunn av Statsbyggs motvilje blir det jobbet lokalpolitisk med å få omregulert området til kultur og bolig, samt få et bygge- og deleforbud på eiendommene. Dermed blir området av mindre verdi for private kjøpere. Dessverre ser det ut til at dette kan bli vanskelig. Byråd for næring og byutvikling, Grete Horntvedt, uttalte i denne sammenheng at hun «anser det som problematisk at Oslo kommune skal benytte sin offentligrettslige myndighet til å vedta dele- og byggeforbud i tilknytning til en salgsprosess hvor byrådet har lagt inn bud på eiendommene». Avgjørelsen om omregulering ble vedtatt utsatt til 17. mars, to dager etter kommunens bud utgår.
– Vårt håp nå er at Stortinget fatter vedtak om rettet salg til underpris, uttaler Trond Klykken.