• Vibeke Tandberg: God Bless America, 2004

Fotomuseum med tutti-frutti-profil

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 2/2005

Del: 

Preus museum er det nye navnet på Norsk museum for Fotografi – Preus fotomuseum. Museet har samtidig fått ny profil og ny utstillingsarkitektur. Direktør Jonas Ekeberg ønsker å doble besøkstallene og gjøre museet til en ledende kunstinstitusjon på Østlandet.

Jonas Ekeberg tiltrådte som direktør i august og har utarbeidet en ny virksomhetsplan kalt «den store utfordringen». Museets profil skal kombinere høy faglig kvalitet med en mer kommersiell og publikumsvennlig vending. Målet er flere besøkende, økt tilgjengelighet og synlighet.
– «Den store utfordringen» viser til et ønske om å gi norsk kulturliv generelt, og museet spesielt, en mer sentral rolle i samfunnet, sier Ekeberg. – Program og profil skal videreføre museets historie, men også påvirkes av akademia, samtidskunsten og den visuelle populærkulturen. Den nye profilen åpner for «fotografiets utvidede felt», en bredere forståelse av begrepet fotografi. Det du ser på TV, på Internett og i fotoalbumet, skal kunne settes i sammenheng med utstillingsopplevelsen.
Museets tekniske og strenge grafiske profil endres til hva Ekeberg kaller en «fargerik tutti-frutti-stil med en seriøs og hardtslående kjerne». Det korte nye navnet, Preus museum, er også et navn som Ekeberg tror vil bli enklere å markedsføre enn det forrige.
Museet har ikke glemt sin faglige bakgrunn, og samlingen er fortsatt i fokus. Oppmerksomheten flyttes likevel i en viss grad fra kameraets tekniske historie til bildets kulturelle og sosiale betydning.
– Målet er å holde på det tradisjonelle fotopublikumet, samtidig som vi skal nå nye publikumsgrupper, sier Ekeberg.
– Vi ser ikke på fotografiet som en begrensning, men som en plattform vi jobber fra. Fototradisjonen er en fordelaktig angrepsvinkel i forhold til samtidskunsten. Sverre Fehns opprinnelige museumsarkitektur har fått en viss fornyelse. Arkitekten og kunstneren Anders Tomren har dekket de mørke buegangene i teglstein med hvite vegger, slik at de former en serie hvite kuber.
Ekeberg forteller at miniutstillingene i kubene vil forandres ettersom nye verk blir hentet frem fra samlingen.
– Hver gang du besøker museet skal deler av utstillingen være endret, sier Ekeberg. Museets galleri er også fornyet med ny veggplassering som vil gjøre lokalene mer egnet for samtidskunst. Det nyåpnede museets første utstilling «Likheter og forskjeller – nytt norsk fotografi», som åpner 31.mars, presenterer en rekke både unge og etablerte samtidskunstnere som jobber med fotografi i forskjellige former for serier.
Ekeberg håper at Preus museum skal få både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Fremtidige planer inkluderer flere utstillingslokaler, verksteder, uteservering, gjestebåthavn, bedre skilting og bedre tilgjengelighet med kollektiv transport.