Bergen satser internasjonalt

Av: Grethe Melby

Publisert:

Utgave: 3/2007

Del: 

Byrådet i Bergen vil utvikle kunstlivet. Derfor kobles lokalpolitikk og utenrikspolitikk sammen. Allerede i desember 2005 vedtok bystyret i Bergen en strategisk handlingsplan for en internasjonal kunst- og kulturpolitikk. I juni planlegger man å vedta Bergen kommunes handlingsplan for kulturnæringene og den nye Kunstplanen, en plan som utelukkende gjelder et profesjonelt kunstfelt.


– Ikke alle kunstnere blir i Bergen, og det er heller ikke meningen. Men Bergen er tjent med at kontakten opprettholdes, forklarer Henning Warloe, Høyres byråd for finans, kultur og næring. Derfor et internasjonalt fokus. Byrådet tok blant annet kontakt med den norske ambassaden i Berlin for å styrke samarbeidet, og nylig ble det opprettet en kommunal kunstnerbolig i Schøneberg. I tillegg kan profesjonelle kunstnere og kuratorer med base i Bergen søke kommunen om støtte til faglige opphold i utlandet.
– Men også fra utlandet kan man søke om støtte til opphold i Bergen, sier Warloe. – Hensikten er å styrke byens internasjonale fokus, samt synliggjøre bergensmiljøet internasjonalt, forklarer byråden, som nettopp har fordelt en drøy million kroner fra utenrikspotten.