Mumle, skrike, risle, rasle

Av: Erlend Hammer

Publisert:

Utgave: 3/2007

Del: 

Når man besøker nettsidene til LARM møter man et grensesnitt der alle handlinger lager lyd. Forsiden har også et bakteppe av konstant lyd. Det første brukeren bør se når hun møter slike nettsider, er et ikon som gjør det mulig å skru ned volumet. Den muligheten har man ikke på LARM sine sider. Dette kan kanskje oppfattes som flisespikking og som en digresjon i en bokanmeldelse, men for en organisasjon som arbeider med lydkunst er jo dette en problemstilling man bør være spesielt følsom overfor. Alle som arb

Från munhåla til laptop er egentlig mer en selvstendig bok enn en katalog. Den inkluderer artikler, intervjuer, kunstnerpresentasjoner, to cd’er med lydarbeider og et arkiv over aktive kunstnere som har arbeidet med lyd i Norden. Det er en imponerende samling tekster som i både form og innhold spenner ganske vidt, men den har også én svært distinkt avgrensning som ikke er synlig ved første øyekast. For dette er ikke kun et prosjekt som handler om lyd; det er et prosjekt som handler om kvinner som arbeider med lyd. Studier som spesifikt omhandler kvinner på denne måten er ofte litt problematiske, for selv om man har de edleste hensikter er det dessverre alltid en fare for at man ender opp med å bli lest inn i en slags «vi kan, vi vil, og se hva vi får til»-tradisjon.
Vi kan imidlertid umiddelbart slå fast at dette ikke er tilfelle her. Tvert imot er dette en forbilledlig fremstilling av lydkunstens mangfoldighet. Alle vet etter hvert at lyd i gallerirommet er et reelt problem fordi lyd ikke oppfører seg slik som visuelle arbeider gjør, og dette vies heller ingen særlig oppmerksomhet her. Det er bra, for boken er et formidlingsprosjekt og lydkunstens monteringsproblematikk er primært et praktisk problem. Lydens romlige kvaliteter er en teknisk utfordring i forbindelse med montering og kuratering av utstillinger, men man ser altfor ofte tendenser til at dette blir et både tematisk og formmessig hovedpoeng i kunsten og samtalen rundt den.
Det perspektivet som legges an av LARM, med fokus på mer performanceorienterte typer lydkunst, er derfor svært viktig for å sikre at lydkunsten ikke lukker seg inne og blir til en rent formalistisk kunstform. Adina Popescu skriver for eksempel om intervjuer som lydkunst. Popescu tar utgangspunkt i at lyd er et grunnleggende sosialt fenomen og at intervjuet ikke bare tydeliggjør behovet for kommunikasjon, men også hvordan kommunikasjon baserer seg på behovet for et felles språk og at de som snakker sammen alle har sin egen stemme. Et svært personlig og bokstavelig eksempel på stemmens betydning kommer frem i Ina Bloms artikkel om den svenske vokalkunstneren Lisa Dillan. Her er imidlertid fokus mer på stemmens forhold til kroppen, og hvordan kroppen som lydmaskin kan fungere som produsent av lydlige fiksjoner. Det som er interessant med disse lesningene, er at de er lesninger mer enn rene sansninger. Lyd forstås som utgangspunkt for tematisk spekulasjon og som deler av narrative strukturer mer enn som noe som skjer «der og da», slik mye rombasert lydkunst begrenser seg til å være.
I tillegg til tekstmaterialet inneholder altså boken to cd’er, og disse er også godt sammensatt. Spesielt er det interessant å høre arbeidene til den danske komponisten Else Marie Pade. Pade har arbeidet innenfor eksperimentell elektroakustisk musikk siden 50-tallet, og er således en pionér på nivå med for eksempel den franske komponisten Eliane Radigue eller amerikanske Pauline Oliveros. Siden denne typen oppdagelser kommer så altfor sjelden, er det korte utdraget fra Pades verk Syv circkler nesten alene grunn god nok til å skaffe seg denne boken.
Kombinasjonen av de teoretisk solide, men tilgjengelige tekstene og muligheten til å danne seg et (om ikke fullstendig, så i hvert fall grundig) overblikk over hva som finnes der ute gjør boken til et uunngåelig oppslagsverk for alle som er interessert i nordisk lydkunst. Så får man vente i spenning på om noen klarer å lage en tilsvarende overbevisende bok om hva nordiske menn driver med.