Ny heis i Kunstnernes Hus

Av: Helene Brekke

Publisert:

Utgave: 1/2004

Del: 

Byggingen av ny heis i Kunstnernes Hus har nylig startet. Etter flere runder med Byantikvaren er man endelig kommet til enighet. Heisen kan nå møte alle parters visjoner og ønsker for den viktige funkis-juvelen.

Den etterlengtede nye heisen i Kunstnernes Hus er endelig under bygging. Den opprinnelige heisen var meget sliten og liten, og kunne ikke møte kravene fra et moderne utstillingslokale. Under stor- rehabiliteringen for noen år tilbake, var det ikke mulig å få de 19 millionene fra Kultur- og kirkedepartementet til å innbefatte en oppgradering av heisen.
I 2001 fikk Kunstnernes Hus vel fem mill kroner i støtte fra Norsk kulturråd til bygging av en ny og større heis, men bygningsarbeidet startet altså ikke før nå nylig. Både Riksantikvaren og Byantikvaren fryktet at bygningsplanene ville ødelegge helhetsinntrykket av det eksisterende huskomplekset.
I følge førsteantikvar Truls Aslaksby hos Byantikvaren grunnet dette i vurderingen av Kunstnernes Hus som et av de viktigste funksjonalistiske byggene i Norge. En heis som et tilleggsvolum ble vurdert som svært skadelig for det arkitektoniske rommet. Etter mange runder i systemet og en grundig utredelse fra Kunstnernes Hus, ble Byantikvaren likevel overbevist om at heisen kunne bygges. Ikke minst var arkitektvalget avgjørende. Arne Henriksen Arkitekter AS skal bygge et frittstående glasstårn med en grunnflate på 2x3 meter ut fra bygningen.
Den nye heisen vil kunne frakte kunstverk og skal også tilrettelegges for handikappede. Den opprinnelige heisen blir fjernet. I følge Ann Elisabeth Johansen, formann for Kunstnernes Hus direksjon, skal heisen ferdigstilles i juni i år.