Ingen intendant på Kunstnernes Hus

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 1/2004

Del: 

Direksjonen ved Kunstnernes Hus har nå sittet ved roret i litt over seks måneder. De fikk med seg et underskudd på 1,2 millioner fra forrige direksjon. Hva nå?

– Vi har jobbet bevisst tilbaketrukket fra arenaen, klart å balansere økonomien og dermed skapt større handlekraft, sier direksjonsformann Ann Elisabeth Johansen til Billedkunst.
Hun mener at det er økonomien som styrer direksjonens kunstprogram og hverdag, ikke visjonene og handlekraften. Dermed er det også utenfor deres mulighet å ansette en intendant, slik mange har etterlyst.
– Det er vanskelig å trekke ut en kunstnerisk profil av det vi har levert til nå, medgir Johansen. – I den første perioden, fra juni, har vi overtatt kontrakter fra forrige direksjon og vært nødt til å ty til kompromissløsninger. Først i mai vil våre egne utstillinger kunne prioriteres for fullt.

Programlansering
Utstillingsprogrammet strekker seg per dags dato ikke lengre enn til mars 2004. Hvem som har ansvaret for det kunstneriske programmet, er heller ikke klart.
– I midten av februar vil vi lansere et program som gjelder frem til mai måned. Der offentliggjør vi også et dokument, som kort fortalt forteller at vi ønsker å vise samtidskunst fra det geografiske nærområdet og samarbeide med nordiske institusjoner med et tilsvarende utstillingsvolum som oss.
Programmet vil blant annet inneholde to egenproduserte utstillinger. Siden Kunstnernes Hus er forpliktet fra statlig hold til å huse Høstutstillingen og andre arrangementer, er det i følge Johansen like mye mangel på tid, som anstrengt økonomi, som hindrer direksjonen i å arrangere egne utstillinger.

Ny tiltredelse?
I Billedkunst 4/2003 nevnes det at den nye direksjonen anno 5. juni 2003 hadde bestemt at underskuddet de overtok skulle dekkes med Henie Onstads utstillingsfond. Har dette skjedd?
– Det må presiseres at dette utsagnet ble noe uklart formulert. Det er overskuddet av fondet vi har benyttet, og ifølge statuettene er dette øremerket utstillingsproduksjon.
– Vi ønsker ikke å fungere som et kuratorstyre, svarer Johansen videre på spørsmålet om hvem som skal være ansvarlig for det videre kunstneriske programmet. Mer klarhet og utdyping fikk Billedkunst ikke.
En administrativ stilling har imidlertid blitt lyst ut. Nå er direksjonen i andre intervjurunde. Det gjenstår å se hvem som tiltrer stillingen i Gudolf Blakstads hus, og hvilken rolle denne personen vil få. Og om direksjonen, i samlet flokk, selv være kunstnerisk ansvarlig, lik sine forgjengere under ledelse av tidligere formann Inghild Karlsen.