OCAs arkiv skiller klinten fra hveten

Av: Helene Brekke

Publisert:

Utgave: 1/2004

Del: 

Tredveåringene kommer best ut av det i OCAs nye kunstnerarkiv.

I forrige nummer av Billedkunst ble kurator Jonas Ekeberg ved Office for Contemporary Art Norway (OCA) intervjuet angående stiftelsens visjoner. I intervjuet kom det frem at OCA bygger opp et arkiv med dokumentasjon av kunstnere, prosjekter og kuratorer. Arkivet skal være et utgangspunkt for dialog med internasjonale kuratorer, kritikere og skribenter. Dette arkivet ble lagt frem for publikum før nyttår. I følge prosjektkoordinator Claudia C. Sandor er arkivet i stadig endring, og vil på sikt inneholde omkring 100 kunstnere. Frem til november i fjor var det 40 kunstnere i arkivet, nå er det nærmere 70. Neste utvidelse skal etter planen offentliggjøres i mars. To av kunstnerene som har fått tilbud om å stå i arkivet har takket nei (Bjarne Melgaard og Iver Jåks). Om et år skal arkivet vurderes på nytt, og da er også OCAs prøveperiode over. Kunstnerne i arkivet oppfyller visse kvalitetskriterier, som Ekeberg gjør rede for i det tidligere nevnte intervjuet.
Arkivet har en forholdsvis jevn kjønnsmessig fordeling av kunstnere, med ca. 40 menn og ca. 33 kvinner. Aldersmessig er det derimot én gruppe som skiller seg ut. Hele 31 av de 70 kunstnerne i arkivet er i aldersgruppen 30-39 år. Claudia C. Sandor begrunner dette med at unge og mindre etablerte kunstnere trenger mest hjelp til å bygge nettverk. OCA ønsker å styrke norske kunstneres deltakelse i utlandet, og i tillegg ha noe å presentere når utenlandske kuratorer o.l. kommer til Norge. Sandor understreker at selv om kunstnere kan være godt etablert i Norge, gjelder ikke nødvendigvis det samme i utlandet. Arkivet har også eldre kunstnere slik at en viss bredde i utvalget opprettholdes.