KIK planlegger nettlansering

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 7/2003

Del: 

Situasjonen ved Kunstnernes informasjonskontor (KIK) har vært vanskelig de siste årene. Basert på en evaluering av egen virksomhet har KIK nå redusert bemanning og åpningstider. Samtidig har de valgt å prioritere enkelte områder. Viktigst er en planlagt nettlansering av materialet som kontoret sitter med.

På hjemmesidene til KIK får man opplyst at kontoret er et nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for profesjonelle norske samtidskunstnere – billedkunstnere, fotografer og kunsthåndverkere. Dette er derimot ikke den virkeligheten som møter deg hvis du ringer innenfor de åpningstidene som presenteres. På telefonsvareren til KIK får du beskjed om at de på grunn av redusert bevilgning i 2002, har vært nødt til å innskrenke åpningstidene. Kontoret er nå åpent til sammen ti timer i uka, fordelt på tre dager. Det kan syntes som om aktiviteten i huset er lav.

Bemanningskrise
Billedkunst får av styremedlem Ivar Sjaastad opplyst at KIK har vært inne i en vanskelig situasjon hvor kontoret i praksis har fungert uten styreleder og uten fast ansatt daglig leder. Nå har imidlertid Gunnar H. Gundersen tatt vervet som ny styreleder, og stillingen som daglig leder har vært utlyst. For tiden har KIK bare en person ansatt, fungerende daglig leder Turid Steen, og styret ser ifølge Sjaastad behovet for økt bemanning på kontoret hvis ønskede arbeidsoppgaver skal løses på en tilfredsstillende måte.
KIK har for tiden fokusert sin virksomhet rundt en planlagt internettlansering av det store informasjonsmaterialet som kontoret sitter på. De samarbeider med ABM (Arkiv, bibliotek og museumsnett). ABM står for den tekniske opprettelsen av databasen, og vil senere stå for drift av serveren. På grunn av arbeidet med nettlanseringen har mye av KIKs arbeid den siste tiden foregått utenfor kontoret. Steen opplyser at mye tid blant annet har gått med til å legge inn det enorme billedmaterialet KIK sitter med. Her ligger også en av årsakene til den reduserte kontorbemanningen.

Kutt i bevilgningene
KIK har de to siste årene fått bevilget i underkant av 900 000 kroner årlig, noe som er nær en halvering av det tidligere driftsbudsjettet. Slik statsbudsjettet fremstår i skrivende stund, vil bevilgningene for 2004 bli liggende på det samme nivå som i år. Resultatet av dette kan syntes å være at KIK forringes som informasjonssentral, men samtidig binder opp et fint lokale og nesten en million kroner på statsbudsjettet.
Nettsidene er planlagt ferdigstilt like over nyttår, og vil lanseres i løpet av våren en gang. Turid Steen kan foreløpig ikke opplyse om det nøyaktige tidspunktet for lanseringen. På spørsmål om den daglige kontordriften svarer hun at KIK også vil drive videre som et besøkskontor, men foreløpig med de reduserte åpningstidene. Tidspunkt for ansettelse av en ny daglig leder er ennå uviss, og inntil da må Steen stå for driften alene. Tre dager i uken på et kontor hvor både hjemmesider og telefonsvarer forhåpentligvis snart vil bli oppdatert.