Oslo Kunsthall driver videre uten lokale

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 5/2003

Del: 

Oslo Kunsthall har i sommer stått for fire arrangementer. Disse har blitt holdt i et atelier i Kunstnernes Hus. Institusjonen har nå vært uten fast lokale eller daglig leder i snart et år, men kan vise til prosjektbasert aktivitet og planer for fremtiden.

Oslo Kunsthall fungerer per i dag med et arbeidende styre som jobber gratis. Styret består av styreleder Per Gunnar Tverbakk, nestleder Camilla Eeg, og styremedlemmene Jonas Ekeberg, Eivind Furnesvik og Andrea Kroksnes. Det finnes, i følge Tverbakk og Furnesvik, ingen håndfaste planer om mer permanente driftsforhold. De økonomiske rammene utelukker dette. De to styremedlemmene sier at de likevel har tro på at Oslo Kunsthall vil markere seg i tiden framover med spennende prosjekter. Det ligger en bevilgning fra Oslo kommune i bunnen for den aktiviteten som foreligger i dag. Disse midlene har blitt brukt til produksjon, men er ikke tilstrekkelig til å føre en daglig drift.
Til tross for mangel på bevilgninger har Oslo Kunsthall ikke ligget brakk. Siden mars i år og frem til september har de fått benytte et av atelierene som OCA disponerer i Kunstnernes Hus. Et utvalg kunstnere ble i perioden 18. juli–16. august invitert til å flytte sine egne atelierer for fire respektive helger. Prosjektet ble kuratert av Helga Marie Nordby. Hun ønsket, i følge hjemmesidene til Oslo Kunsthall, å fokusere på dialogen mellom kunstner og kurator. Rammen var et tradisjonelt atelierbesøk. Gjennom dette skulle prosjektet også gi publikum en mulighet til deltakelse, gjennom dialog med kunstneren på atelieret.
Den 1. september opphørte avtalen med OCA, og Oslo Kunsthall står igjen uten lokaler. I denne forbindelse har styret planer om en rekke prosjekter. Billedkunst får opplyst at Oslo Kunsthall har søkt om bevilgninger fra både Oslo kommune og Kulturdepartementet. Utfallet av disse søknadene vil selvfølgelig få innvirkning på hva de vil kunne presentere i fremtiden.