Kunstig liv

Av: Ingrid Toogood Hovland

Publisert:

Utgave: 5/2003

Del: 

Første del av den mobile utstillingen «Kunstig liv» åpnet nylig på Galleri ioLAB og Tou Scene i Stavanger. Tre kunstnere tar i bruk ulik teknologi for å belyse emnet.

Bak prosjektet står kurator Veronica Diesen, i samarbeid med Arne Rygg. Diesen, som er kjent fra blant annet prosjektene «Døgnfluen», «Lovesick» og «Rhizome», har kuratert en utstilling med utgangspunkt i det vitenskapelige begrepet artificial life, også kalt Alife. Alife er en term innen datateknologi hvor man simulerer biologisk liv ved hjelp av programvare, og på denne måten skaper et speil av virkeligheten.
– Jeg var interessert i hvordan en kunstnerisk tilnærming til dette vitenskapelige begrepet ville se ut. Et kunstnerisk, metaforisk uttrykk krever ikke de samme svarene som vitenskapen, og er derfor åpent for den kompleksiteten som ligger i emnet, forklarer Diesen.
De tre kunstnerne som er representert på utstillingen, tar i bruk ulik teknologi. Morten Kvamme, nyutdannet fra Kunstakademiet i Bergen, viser i samarbeid med Ruben Patel installasjonen 37c. Ved hjelp av avansert datateknologi har de utviklet en programvare som sørger for at temperaturen i et rom holder konstant 37 grader, altså kroppstemperatur. Verket belyser det skjøre ved livet, hvordan små temperaturforskyvninger kan medføre at en først blir febersyk, for deretter å bli lammet.
Dan Mihaltianu, utdannet i Romania, viser videoverkene DEGREE Ø og iODYSSEY, i tillegg til et akvarium med triposer, et 200 millioner år gammelt krepsdyr. Her kan man, gjennom et videokamera, følge dyrenes korte liv, fra de klekkes og vokser seg fem cm lange, til de spiser hverandre opp og dør. Mihaltianu er opptatt av «den flytende tiden», og jobber mye med begreper som «liqiud time» og «liquid matter».
Jane Prophet, professor i bildende kunst ved University of Westminster, viser fire datamanipulerte landskapsbilder fra prosjektet Decoy (lokke, lure). Hun idealiserer allerede idealiserte parklandskap ved å sette inn datakonstruerte trær i landskapet. Verket tar opp i seg spørsmål omkring det å temme og kontrollere naturen.
Utstillingen ble fulgt opp av et symposium som belyste emnet kunstig liv ytterligere. Her deltok noen av utstillerne, i tillegg til Ruben Patel ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og Mike King fra Department of Art, Media and Design ved London Metropolitan University. Utstillingens andre fase vil bli lagt til Museum of Installation i London. Sjekk nettsidenene www.kunstigliv.no for informasjon om nye arrangementer.