• Mektige dimensjoner: Louise Bourgeois edderkopp i Tate Moderns inngangshall Tate Modern

Moderne tider for Tate

Av: Nina Schjønsby

Publisert:

Utgave: 5/2003

Del: 

Tate Modern i London åpnet sine dører for publikum for godt og vel tre år siden og kan skilte med forbløffende besøkstall. Det både utkonkurrerer og stjeler publikum fra storebror Tate Britain. Museet skal være mer besøkt enn alle Londons kinoer sammenlagt, og har ved enkelte utstillinger vært nødt til å holde døgnåpent for å imøtekomme publikumshordene. Hva skal til for at folk går mann av huse for å se moderne kunst?

Etter bare seks uker hadde en million mennesker funnet veien til den ombygde kraftstasjonen på sørsiden av Themsen. Da et år var omme hadde over fem millioner besøkt museet, og i år forventes omkring fire millioner besøkende. Museet har med dette blitt det mest besøkte moderne museet på kloden. 70 prosent av publikum er briter og halvparten av disse igjen er londonere.

Billedkunst har snakket med leder av museets presseavdeling, Nadine Thompson.
– Hva anser man som de viktigste årsakene til museets høye besøkstall?
– Det finnes antagelig tre hovedårsaker. Museets faste samling er sannsynligvis den viktigste. Dernest er museets arkitektur vesentlig, mange kommer hit bare for å oppleve den. Ellers er museets temporære utstillinger av betydning.
Tate Moderns samling av internasjonal kunst fra det 20. århundre hører til blant de fire mest betydningsfulle i sitt slag og vil naturligvis lokke mange. Store deler av denne samlingen har dessuten ikke vært utstilt før. Det er heller ingen tvil om at museets arkitektoniske utforming er med på å dra opp besøkstallene. I en spørreundersøkelse arrangert av museet, opplyser én av fire at arkitekturen var en like viktig årsak til at de besøkte museet, som selve samlingen. De to sveitsiske arkitektene Jacques Herzog og Pierre de Meuron var ansvarlige for den gamle kraftstasjonens forvandling. Den gamle turbinhallen er nå museets inngangshall, og det er blitt sagt at den er mer overveldende og fascinerende enn kunstverkene som utstilles.

Moderne med moderne kunst
Tate Modern er blitt omtalt som «an austerely and seductive image of the new», og folkets begeistring som «Britain’s love affair with modern art» (Jonathan Jones i The Guardian 28. juni 2000). Det internasjonale og det moderne ser ut til å fenge britene mer enn det nasjonale og det historiske. Mange uttrykker bekymring over at Tate Britains samling av eldre britisk kunst ikke lenger makter å sjarmere folket.
Men Tate Modern har ikke bare røvet andre museers publikum, det har også rekruttert nye museumsgjengere. Det er slående hvor mange ulike typer mennesker som vandrer rundt i museets saler.
– Hvordan har moderne kunst fått så bred appell?
– Foruten en vedvarende og massiv pressedekning i tv/radio og aviser, satser museet hardt på jungeltelegrafen, forteller Nadine Thompson.
– Vi ønsker at folk skal oppleve at de får mer enn hva de i utgangspunktet hadde forventet.

Sjenerøst museum
Museet gir en opplevelse av sjenerøsitet på flere plan. Utstillings-lokalene gir hvert enkelt verk nok lys og luft. Gratis omvisninger, foredrag, seminarer og filmkvelder blir arrangert jevnlig, og museet har vennlige åpningstider. Gratis adgang til de faste samlingene fører sannsynligvis til at man lettere vil ta snarturer innom museet; man oppmuntres til å vende tilbake istedenfor å pløye gjennom hele samlingen ved første besøk og bli blasert og utmattet.
Tate Modern er et forholdsvis nytt museum. Må man forvente at museets besøkstall vil synke i takt med museets alder? Ikke nødvendigvis, mener Nadine Thompson. Hun kan fortelle at halvparten av de som i dag besøker museet har vært der før. Det er ikke bare oppsiktsvekkende for et så ungt museum, men også et godt tegn for fremtidige besøkstall.

Et tips: Om du har begrenset tid og vil se betydelige deler av samlingen i løpet av én og samme dag, vil caféen i syvende etasje egne seg utmerket til en kunstpause eller to: himmelske lokaler med vinduer fra gulv til tak. Og utsikten, ja, den er sannelig noe å skrive hjem om.