• John Øyvind Eggesbø, nyansatt rektor ved Kunstskolen i Rogaland, innfører gym som del av kunstundervisningen.

Kunstskoler i endring

Av: Ingrid Toogood Hovland

Publisert:

Utgave: 5/2003

Del: 

Kunstskolen i Rogaland har ansatt ny rektor og skiftet ut store deler av lærerstaben. Robert Meyers kunstskole og Oslo tegne- og maleskole slås sammen til én skole. Det er endringer på gang i kunstskolene.

Nyansatt rektor ved Kunstskolen i Rogaland, John Øyvind Eggesbø, sier endringsprosesser er en naturlig del av utviklingen. At forandringene kommer akkurat nå har ulike årsaker.
– Vi har skiftet ut lærerstaben i år, men dette skjer ikke fordi noen har blitt oppsagt. Grunnen er simpelthen at de lærerne som tidligere har undervist her, nå har fått fart på egen kunstnerisk karriere, og derfor klarer seg økonomisk på egne bein. Eggesbø sier at Kunstskolen i Rogaland kommer til å opprettholde mange av de samme kurstilbudene som tidligere, men at den største forandringen vil ligge i nye undervisningsmetoder.
– Jeg skal blant annet introdusere studentene for yoga som en del av undervisningen. Yoga er en metode for konsentrasjon som potensielt virker på både fysisk, psykisk og sjelelig nivå, uten å virke klamt. Yoga er fysisk på den måten at man kan tenke seg det som innføring til for eksempel performance, og det er psykisk og sjelelig på den måten at det kan berøre det eksistensielle. Jeg tror det kan bidra til å klargjøre et apparat hos studenten, og fungere som en metode til å øke så vel kreativitet som erkjennelse.

Én forskole i Oslo
Oslo tegne- og maleskole slås i år sammen med Robert Meyers kunstskole.
– Dette gjør vi først og fremst for å utvide tilbudet til studentene, sier Robert Meyer.
– Vi har gjennomført denne sammenslåingen fordi vi ser at de fagene vi tilbyr ved Robert Meyers kunstskole også er viktige på et mer allment nivå. Studentene kan nå velge mellom to linjer; en som baserer seg mest på de tradisjonelle kunstfagene som tegning og maling, og en som legger vekt på de fotografiske og digitale mediene.
Meyer mener at den viktigste oppgaven for forskolene er å forberede studentene på det som kommer etterpå.
– Siden akademiene generelt sett har handlet mest om egenutvikling og ikke så mye om faglig utvikling, er det viktig at studentene er godt rustet før de tar fatt på høyere utdannelse.

Evaluering av lærerstaben
Flere kunstskoler benytter seg hyppig av gjestelærere og den faste lærerstaben må tåle å bli evaluert med jevne mellomrom. Rektor ved Kunstskolen i Bergen, Erik Joung, sier det er viktig å invitere relativt nyutdannede kunstnere til å delta i undervisningen.
– På denne måten klarer man å følge med i tiden og utviklingen, sier han.
Ved Ålesund Kunstskole jobber man i såkalte «treårsperioder», hvor læreplan og lærerstab evalueres hvert tredje år. –
Dette gjør vi for å få et mer dynamisk utdanningstilbud, sier rektor Ragnar Johansen.
I år går Ålesund Kunstskole inn i en ny treårsperiode.
– Nytt i år er at vi tilbyr et frivillig kurs i digitale medier. Dessuten har det tidligere skulpturkurset skiftet navn til «tredimensjonal form». Dette gjøres for å utvide begrepet «skulptur».
Kunstskolen i Ålesund satser også sterkt på å være en internasjonalt rettet skole og har derfor startet et utvekslingssamarbeid med Glasgow School of Art.
– Vi ønsker at dette skal være et gjensidig utvekslingsprogram som omfatter både lærere og studenter, forteller Johansen.
Ved Kunstskolen i Rogaland har man innført åremålsstillinger på fire år, noe som er nytt av året.
– Jeg tror det er viktig hele tiden å være åpen for fornyelse. Skoler dannes først og fremst av menneskene som jobber og studerer der, sier Eggesbø.

Kunstskoler som forberedelse til virkeligheten
Eggesbø påpeker at kunstskolens rolle først og fremst er å hjelpe studentene til å sette i gang den kreative lysten.
– Slik jeg ser det, er vår oppgave å gi studentene et overblikk over metoder og teknikker, og på denne måten fange opp et «lystområde» hos studenten. Man skal gi studentene et best mulig utgangspunkt å jobbe videre fra.
Joung mener derimot at den viktigste oppgaven er å lære studenten det visuelle språket, uavhengig av hvilke medier eller teknikker han eller hun benytter seg av.