• Fra en av sonene på Kunsthallveggen.

    Kommando

Tag tag: kalligrafi med stil

Av: Sissel Lillebostad

Publisert:

Utgave: 5/2003

Del: 

En «graffer» maler ikke bokstaver på veggen for å høste beundring fra kunstmiljøet. Heller ikke for å bli akseptert. Graffitimiljøet har egne koder for respekt og anerkjennelse. Men kunstmiljøet er alltid våkent og opptatt av det som rører seg i utkanten av det anerkjente – kanskje spesielt der.

Deler av kunstmiljøet i Bergen reagerte hurtig da planene om Skandinavias største graffitimaleri ble kjent: En gruppe graffitimalere fikk tillatelse til å male en stor felles «piece» på bakveggen av Bergen Kunsthall.
Kuratorgruppen Kommando, som står bak initiativet, har uttalt et ønske om å vise graffitiens visuelle spennvidde. Samtidig ville de ta et politisk oppgjør med storsamfunnets avvisning av et stort og kreativt miljø. Kunstforeningens styre godkjente planene for det midlertidige veggmaleriet, og begrunnet dette med at de vil vise fram god graffiti. Både Bergen Kunstmuseum og Grieghallen sendte inn protestbrev.
Ikke uventet har overskriftene i bergensavisene framvist mange ordspill over temaet kunst og hærverk. Mange ønsket å delta i debatten, men det var sjelden den kunstneriske verdien som ble diskutert. Fortidsminneforeningen var engstelig for byggets antikvariske verdi. Bergen Kunstmuseum fryktet for uheldig signaleffekt. Direktør Audun Eckhoff uttalte til Bergens Tidende den 10. juli at for museet var det viktig å bestemme hvor kunst skulle vises. Eckhoff ønsket ikke å definere graffiti som hærverk eller kunst. Han påpekte at han fulgte linjen til Oslo kommune og rådgivere fra politiet i New York: Lovlig graffiti kan inspirere til ulovlig tagging. Store offentlige verk kan ifølge denne teorien utløse avtrekkeren hos ukompetente hærverks-taggere.

Ringvirkninger
Noen dager før graffitimalerne tok sine spraybokser fatt, tok Billedkunst kontakt med Kommando, som ikke uventet hadde et helt annet syn på ringvirkningene av graffitimaleriet på Bergen Kunsthalls vegg.
– Allerede nå mener politiet at de kan se færre nymalte «piecer», det er vel så store forventninger til den lovlige veggen at de forbereder seg godt. Totalt sett blir det nok ikke mindre graffiti, men vi tror den blir bedre, uttalte Jørgen Larsson.
– Graffitien får et høyere nivå. Det er viktig å skille mellom hærverksgraffiti og kulturell graffiti. Her blir alle forholdene lagt til rette. Forventningene til miljøet vil øke, og det at prosjektet er så synlig gjør at malerne vil levere sine beste «piecer», hevdet Morten Kvamme, det andre medlemmet av kuratorgruppen.
– Veggen deles opp i soner, der hver enkelt opererer alene, men med et felles tema. Det blir en «battle» mellom malerne, alle vil gjøre sin beste «piece» og imponere hverandre. Deler av veggen blir avsatt til en «Wall of Fame», der alle kan male sitt stykke. Så lenge prosjektet varer skal denne delen være åpen og vil dermed forandre seg med stadig nye «piecer». Graffitimalerne har respekt for hverandres stykker. Maler man over er det fordi man anser seg selv som bedre enn den som er der fra før. Men vi sørger for å dokumentere stykket først, det er en positiv kamp: vi «backer» hverandre opp. De stykkene vi får se på bakveggen av Bergen Kunsthall, vil være godt forberedte øvelser i skjønnhet og stilsikre selvportrett. Noe mindre enn det forventer vi ikke, avsluttet Kvamme.
Veggen ble vokset før den ble spraymalt. Slik skal det bli forholdsvis enkelt å fjerne malingslaget når prosjektet avsluttes før utgangen av juli neste år.

Aksept for tegning i fellesrommet
Til tross for protestene fra faglige instanser og naboer, ga Bergen kommune tillatelse til å male dette temporære veggmaleriet. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen uttalte at byrådet betraktet graffiti som et samtidsuttrykk i kunsten.
– Kommando har lovet oss en vakker «piece», et veggmaleri som forskjønner byen. Dessuten er de antikvariske myndighetene involvert som rådgivere.
Den 30. august utførte graffitimalerne Much, Pay2, Sean66, Duck, Sinus, Jedy og CodeRock under ledelse av Goal sine omdiskuterte «piecer» på til sammen 300 kvm på Bergen Kunsthalls vegg. Billedkunsts utsendte tok kontakt med Eckhoff for å få hans synspunkt på de ferdige «piecene» på Bergen Kunsthall:
– Å rendyrke graffiti som et kunstnerisk uttrykk kan ha andre konsekvenser enn tagging, som er et fenomen med sosiale aspekter. Nå venter jeg med interesse på en vurdering fra kritikerstanden, avslutter Eckhoff.