• Styreleder Verena Winkelmann i FFF gleder seg til å ta fatt på de videre forhandlingene med NBK.

Nye forhandlinger

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 4/2007

Del: 

Forbundet Frie Fotografer (FFF) blir foreløpig ikke en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (NBK). Forhandlingene strandet på økonomiske forutsetninger.

Stipendfordelingsprosess, større slagkraft i politiske debatter og et generelt ønske om å være en del av en sterk kunstnerorganisasjon var de viktigste argumentene for i innlemme FFF i NBK. Ved fjorårets generalforsamling ble styret gitt mandat til å fortsette forhandlingene med NBK, og planla en avstemning over en ferdig avtale i år.
– Men forhandlingene strandet på økonomiske forutsetninger, sier tidligere styreleder i FFF, Hedevig Anker. – FFF hadde en del forutsetninger til medlemskapet som ikke ble innfridd av NBK.
Det er dermed ikke blitt laget en avtale som partene kan være fornøyd med, og derfor ble det heller ingen avstemning på årets generalforsamling i FFF.
Verena Winkelmann, den nye styrelederen i FFF, ser frem til å fortsette prosessen med det nye styret i NBK.
– Vi ønsker å arbeide på lang sikt med å bedre norske kunstneres arbeids- og levekår sammen med de andre organisasjonene, og synes det er naturlig at FFF og NBK står sammen, sier Winkelmann.
FFF og Fotogalleriet er to separate organisasjoner med ett felles styre, dette gjør den økonomiske situasjonen særegen sammenliknet med de andre grunnorganisasjonene.
– Vi er strukturert så annerledes at vi trenger en særavtale, sier Winkelmann som ser frem til å fortsette prosessen. Hun ser ikke bort fra at det kan være klart for en avstemning ved neste års generalforsamling i FFF.
NBKs ferske styreleder, Ingeborg Stana, synes det er veldig konstruktivt om FFF blir en del av organisasjonen.
– Det er jo mange av våre medlemmer som også er medlem av FFF, sier Stana. – Vi har imidlertid utfordringer med å lage en alt for særegen avtale i forhold til dem vi har med de andre landsdekkende grunnorganisasjonene.
Stana håper å komme frem til en løsning alle parter blir fornøyd med.