Økt konsulenthonorar i KORO

Av: Ingrid Lønningdal

Publisert:

Utgave: 4/2007

Del: 

Arkitektenes timesats ligger på 750 kr, mens kunstneriske konsulenter mottar halvparten, 375 kr. Norske Billedkunstnere (NBK) har gjennom forhandlinger med Kirke- og kulturdepartementet (KKD) fått forhøyet honoraret for kunstneriske konsulenter til 450 kr i timen.

I Kunst i offentlige rom (KORO) arbeider kunstneriske konsulenter i utvalg sammen med representanter fra byggherre, bruker og arkitekt. Kunstnere sitter ofte som ledere av utvalgene, og skal påse at prosjektene gjennomføres innenfor budsjettrammene og i tråd med retningslinjene. Ansvaret er stort, men lønnen lavere enn den de ordinære representantene i utvalget mottar.
– Hvordan ser du på utfallet av forhandlingene, daglig leder i NBK, Gjert Gjertsen?
– Vi er ikke helt fornøyde, selv om man kan si at lønnshoppet er enormt målt i prosent. Utgangspunktet vårt var å komme opp på nivå med arkitektenes timesats, og med dette som sammenligning kan vi ikke si oss tilfredse.
– Årsakene til at vi ikke fikk gjennomslag er komplekse. Både arkitekter og billedkunstnere er selvstendig næringsdrivende, og staten har vektet utgiftene deres ulikt. Arkitektkontorer og kunstneratelierer kommer i ulike utgiftskategorier. «Kunstner» er heller ikke et tittelbeskyttet yrke. NBK innfører nå et MA-krav for opptak i organisasjonen, som kanskje vil endre nettopp dette på sikt.
Avtalen med KKD trår i kraft 1.1.2008 og er ettårig. Den kan prolongeres, sies opp eller reforhandles etter ett år. Honoraret vil bli regulert i forhold til lønnsvekst i staten pr 1. juli hvert år.