• Styreleder Hedvig Anker og daglig leder Karianne Kampevold Sætre i Forbundet Frie Fotografer.

Fotografene ønsker å bli grunnorganisasjon

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 4/2006

Del: 

Forbundet Frie Fotografer forhandler om å bli grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere. Generalforsamlingen stiller seg bak styrets forslag.

Fotografiske teknikker dominerer store deler av samtidskunstscenen, og medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK) vil fortelle klart og tydelig at Forbundet Frie Fotografer (FFF) hører hjemme i billedkunstarenaen. FFFs eventuelle innlemmelse vil også styrke NBK som organisasjon.
Styreleder Hedvig Anker, daglig leder Karianne Kampevold Sætre og en enstemmig generalforsamling mener det er på tide med medlemskap. Slike forhandlinger er forsøkt tidligere uten hell.
– Denne gangen har initiativet kommet fra NBK som ønsker oss som medlem, dialogen er bra og sjansene er store for at vi skal få til en avtale begge parter er fornøyd med, sier Anker.

Økt innflytelse
FFF ønsker seg økt innflytelse og styrke i politiske saker. Forbundet jobber med mange av de samme sakene som NBK, og mener det faller naturlig å jobbe sammen med NBK i politiske prosesser i stedet for parallelt som i dag.
– I dagens politiske landskap er det ekstra viktig at vi som kunstnere står samlet i en sterk fagorganisasjon. Det vil alle tjene på, mener Anker.
Hun mener dette er viktig også for å opprettholde de norske stipendordningene. Enkelte av medlemmene uttrykker en viss skepsis over å bli slukt av giganten, men Anker forsikrer at dette vil styrke FFF.
– Og når NBK tar seg av de tunge politiske sakene, kan FFF ha et mer faglig fokus. FFF kan bidra med mye kunnskap og kompetanse innen vårt fagfelt som kunne gavne NBK. Men for å være med å påvirke NBK må vi være på innsida, mener Anker og Sæthre.

Fordeling av stipendmidler
En viktig konsekvens av sammenslåingen vil være at stipendbehandlingen kan overlates til NBK. Til nå har billedkunstnere som jobber med fotografiske teknikker ofte søkt stipender både fra NBK og FFF, noe som skaper mye dobbeltarbeid for både kunstnerne og komiteene.
– Vi regner med å få inn to representanter for fotografiske medier i stipendkomiteen, i tillegg til de som allerede representerer «andre teknikker». En helhetlig stipendkomité vil sørge for en mer rettferdig fordeling. Dette vil ikke føre til at det blir færre stipender til fotografene, snarere tvert imot, mener Anker.
Det mest kritiske punktet i avtalen blir fordelingen av Visningsvederlaget. Det er her forhandlingene har strandet tidligere.
– Dette er en endringsprosess som vil ha både positive og negative konsekvenser for FFF, men i utgangspunktet har vi ikke veldig mye å tape på det, mener Anker. – Støtten fra generalforsamlingen var svært viktig for oss. Nå vet vi at vi har medlemmene i ryggen når vi går videre i forhandlingene.
Endelig avtale forventes ferdig til avstemming på FFFs generalforsamling og NBKs landsmøte våren 2007. Dersom man oppnår enighet, vil FFF være en del av NBK fra 1. januar 2008.