Om Billedkunst

Publisert:

Del: 

Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og arbeider under redaktørplakaten. Bladet kommer ut med syv utgaver i året, og har et bekreftet opplag på ca. 3 700.

Ansvarlig redaktør (tom. des. 2016): Gaute Brochmann
Fagredaktør (tom. des. 2016): Tine Semb
I redaksjonsrådet: Jan Christensen, Sverre Gullesen, Elizabeth Schei og Tine Semb

Digitalisering av magasinarkiv: DigForsk AS  

Abonnement: 6 utgaver / år
Innland: 400 kr
Utland: 545 kr
Løssalg: 75 kr
Medlemmer i NBK mottar bladet som en del av medlemsskapet.

E-post: red (alfakrøll) billedkunst (punktum) no

Adresse: BILLEDKUNST, Grubbegata 14, 0179 Oslo
Tel: + 47 23 25 60 30
Fax: + 47 23 25 60 49

Trykk: Zoom Grafisk, Drammen

 

Følg BILLEDKUNST på Facebook.

 

Følg BILLEDKUNST på Twitter.