UTE AV VERDEN

Gaute Brochmann

Mine første sterke kulturelle minner fra verden utenfor familiens lune rede er knyttet til kombinasjonen av kultur og internasjonal suksess. Som femåring kan jeg tydelig erindre både at a-ha toppet Billboard-listen i USA og at Bobbysocks vant Melodi Grand Prix. Og selv i avkroken der vi bodde, øverst oppi Numedalen, var følelsen av en lokal eufori over at nordmenn erobret den store verden, slående. I barnehagen var Morten Harket sidestilt med Supermann og Maradona.