JEG ♡ HØSTUSTILLINGEN

«Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.»