Behandling av åndsverkloven utsettes

Hilde Tørdal (styreleder i NBK)

I april la regjeringen fram forslag til ny åndsverklov for Stortinget. Her kom en rekke forslag til endringer opp – blant annet endringer som ville føre til at arbeidsgivere får mer kontroll over kunstneres verker.

MEDLEMSUNDERSØKELSEN: DERES STEMME

Gaute Brochmann / Tine Semb (redaksjonen)

Komplett sprikende svar på enkelte områder. Påfallende enighet om andre ting. Det er fasiten etter at dere svarte på hva dere synes om Billedkunst.

Det er med skrekkblandet forventing man henvender seg til sine egne lesere for å motta en uhildet dom over det man holder på med. Ikke desto mindre er det viktig å gjøre det. Og vi er dypt takknemlige for alle som har tatt seg bryet med å svare på leserundersøkelsen som var vedlagt Billedkunst nummer 2 2017.

UTE AV VERDEN

Gaute Brochmann

Mine første sterke kulturelle minner fra verden utenfor familiens lune rede er knyttet til kombinasjonen av kultur og internasjonal suksess. Som femåring kan jeg tydelig erindre både at a-ha toppet Billboard-listen i USA og at Bobbysocks vant Melodi Grand Prix. Og selv i avkroken der vi bodde, øverst oppi Numedalen, var følelsen av en lokal eufori over at nordmenn erobret den store verden, slående. I barnehagen var Morten Harket sidestilt med Supermann og Maradona.