Institutt for Farge

Kunstnergruppen Institutt for Farge jobber med problemstillinger knyttet til selvorganisering, DIY (do it yourself), kunstformidling og alternativ pedagogikk. I 2006 arrangerte de sommerskolen Scramble for Survival på Oslo Kunstforening, og i studieåret 2005/2006 organiserte de sin egen utdanning med utgangspunkt i alternativ pedagogikk og dugnadsprinsipper. Institutt for Farge består av Silje Rønneberg Hogstad, Steffen Håndlykken, Ingrid Lønningdal og Elizabeth Schei, som alle har bakgrunn fra det tidligere Institutt for Farge på Kunsthøgskolen i Oslo. Navnet ble et alibi for uttrykksformer fra performance til tekst etter at malerlinjen ble nedlagt på 1980-tallet. På grunn av omstruktureringen av KHiO i 2004 ble instituttet nedlagt for å tydeliggjøre fakultetets profil. Vi har beholdt navnet, ikke fordi det i seg selv beskriver vår praksis som kunstnere, men fordi historien det viser til fremdeles er relevant.Vi arbeider ikke for en gjenopprettelse av det gamle instituttet, vårt engasjement strekker seg lengre enn Kunsthøgskolen og undervisningssektoren. Navnet og formen vi har valgt reflekterer vårt syn på kunst og vårt ønske om å arbeide i fellesskap.

Se også: www.instituttforfarge.net

Publikasjoner:
«Klipp ut og stift sammen.». I: UKS-forum for samtidskunst 3/4, 2006