Hanne Hammer Stien

Frilans kritiker/skribent og kurator.

Yrke/nåværende arbeid:
Phd-stipendiat ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet (2008-2012) og frilans kritiker/skribent.

Utdanning:
Hovedfag i kunstvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2004).

Publikasjoner:
Skriver kritikk for Billedkunst. Har også publisert på kunstkritikk.no.
- "Kan man snakke om en kunstscene på Nordkalotten?", katalog til utstillingen "Spets - aktuell konst från Bartens regionen", Kirunakommun och Norrbottens Läns Landsting 2010
- ”Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden - en refleksjon over seminaret Healing Postcolonial Traumas of Nordic IndigenousWoman”, Nordisk Museologi 1 2009
- ”Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi – konstruksjonen av en myte”, Speculum borealis 10 2009
- ”Forbindelser tilbake til min oldemor”, katalog til utstillingen ”Forbindelser”, De samiske samlinger, Karasjok 2007
- ”Finnmark 1905-2005 – et stykke norgeshistorie”, Finnmarksmuseene 2005
- ”How far can I withdraw?”, katalogtekst, Lofoten Internasjonale Kunstfestival Svolvær 2004
- ”Fotografier av Kåre Kivijärvi – formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning”, hovedoppgave i kunstvitenskapUniversitetet i Tromsø 2004