Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi (f.1979) bor og jobber i Bergen.

Yrke/nåværende arbeid:
Kunstnerisk utvikler på Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK).
Billedkunstner og frilansskribent. Medredaktør i ytter.no.
Fotograferer og illustrerer for publisering.

Utdanning:
BA og MA fra Kunsthøgskolen i Bergen. Ferdig våren 2010.
1998-2000: Det Danske Kunstakademis Arkitektskole, København

Publikasjoner:
Artikler og fotografier for Billedkunst og ytter.no.
Illustrasjoner til ytter.no, Prosopopeia m.fl.