Anita Rebolledo

Yrke/nåværende arbeid:
Arbeider som direktørens assistent i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo

Utdanning:
Cand.philol i kunsthistorie fra Universitet i Oslo medstøttefagene mediekunnskap, spansk og museumskunnskap.

Publikasjoner:
- «Kunsthåndverk - kjært barn med mange navn. Kunstdialog med Anniken Thue». I: Typisk norsk? , Kunsthåndverkernesjubileumskatalog, 2005
- «Oslo-vandring i Munchs fotspor.»I: OBOSBLADET nr. 6/2002.
- «Jeg må tegne mist én rumpe om dagen!»I: NUMER51. Tidsskrift for Tegning, llustrasjon og Bokkunst 1/2002.
-«Fjell og Freud: Symbolsk registrering av mentale prosesser». I: Kunst og Kultur 1/2004.
- «Tvetydige avtrykk.»I: Ellen Karin Mæhlum. Ekko. Reclamo grafisksenter as, Oslo 2003.
- «Ludvig Karsten. Skjønnhetsåpenbaringer - tryllet fram med nervøs pensel». I: Tre kolorister i Norden. Göteborgs Konstmuseum, Stenersenmuseet, 2002.
- "Dyster skjønnhet med sakralt preg». I: Jens Johannessen. allegori. Utvalgte arbeider 1998-2002. INDOR A/S, Oslo, 2002.
- Fra morderske til madonna. Kai Fjells kvinneskikkelser med hovedvekt på maleri fra perioden 1940-1960. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Universitetet i Oslo, våren 2001.

Oppdrag:
skriver katalogtekster m.m