Heidi Bergsli

Nåværende arbeid:
Stipendiat på Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo

Utdanning:
Samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo

Publikasjoner:
Har publisert artikler i Billedkunst, Plan, Arkitektnytt, Commonlands publikasjon, UKS-nytt, Méditerranée, Territoires. Har også bidratt på NIBR-rapporter fra 2005 samt i boka By og byliv i endring (red. Johnny Aspen, 2005).