Elin T. Sørensen

Yrke/nåværende arbeid:
Billedkunstner. Tar for tiden master ved Institutt for landskapsplanleggingUniversitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

Utdanning:
Institutt for landskapsplanlegging UMB (2008)
Senter for utvikling og miljø, UiO (2005)
Statens kunstakademi (1999)
Høgskulen i Volda, animasjon (1994-95)
SHKS (1992-93)

Publikasjoner:
-Sun and wind manual (2006)
-Dialog (Bøygen 2005)
-Sol og vind (Balkong 2005)
-«Et døgn i Bakonyskogen». I: Nesten Aschehoug, 2003

Oppdrag du tar:
Utsmykkingsoppdrag i samarbeid med Erle Stenberg