Eva Løveid Mølster

Tidligere redaksjonssekretær i Billedkunst (2009-2011)


Yrke/nåværende arbeid:

- Avdelingsleder, NISS kunsthøyskole i Oslo
- Styremedlem i Norsk Tidsskriftforening
- Fotobokanmelder i tidsskriftet Objektiv

Utdanning:
- Kunsthistorie, Universitetet i Bergen (2009-2010)
- Filosofi, Universitetet i Bergen (cand.philol., hovedfag 2001)
- Filosofi, idéhistorie og estetikk, Uppsala Universitet og Universitetet i Bergen (cand.mag. 1994)

Publikasjoner:
- Etterord i Arthur Danto: Kunstens avslutning, Pax Artes, 2006
- Har publisert artikler i blant annet Billedkunst, Objektiv, Minerva, Samtiden og Nytt Norsk TidsskriftFoto: Robert Meyer