Johanne Landsverk

Yrke/nåværende arbeid:
frilansjournalist og skribent

Utdannelse:
Cand.philiol i kunsthistorie

Publikasjoner:
har publisert tekster i Dag og Tid, Nynorsk Pressekontor, Forskerforum, Billedkunst, Kunst for alle, Senter for internasjonalisering av høgare utdanning (SiU) og Spelemannsbladet.

Oppdrag:
Jobbar som allroundjournalist, kultur- og kunstjournalist i aviser og tidsskrift. Tek korte og lengre oppdrag, både nyheitssaker, intervju, lengre featureartiklar, portrett, kommentar og kunstkritikk. Fotograferer om ønskeleg.