Janicke Iversen

Yrke/nåværende arbeid:
Kunsthistoriker, gallerileder, kurator, gjesteforeleser og skribent

Utdanning:
Cand Philol
Universitetet i Oslo, statsvitenskap mellomfag
Universitetet i Bergen juss 3. avd og kunsthistorie hovedfag

Publisert:
En rekke norske og internasjonale katalogtekster, samt artikler og anmeldelser i Billedkunst.
Redaksjonsrådsmedlem i Billedkunst.