Solveig Lønmo

Yrke/nåværende arbeid:
Mastergradsstudent i kunsthistorie ved NTNU i Trondheim, skriver oppgave om relasjoner i kunstopplevelsen; mellom rom, kunstverk og betrakter/publikum.
Skriver utstillingstekster for Galleri Babel i Trondheim og er gallerivakt ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.