Ingvill Henmo

Redaktør i Billedkunst
Grubbegata 14, 0179 Oslo
Tel: 23 25 60 30
E-post: red(alfakrøll)billedkunst.no

Utdannelse:
Kunstskolen i Kabelvåg 1985-1987.
Vestlandets kunstakademi 1985-1989.
Cand. philol. i litteraturvitenskap ved Universitet i Oslo 1997.

Arbeid:
Frilanskritiker i henholdsvis Klassekampen, Morgenbladet og Dagsavisen i perioden 1996-2001.
Har holdt en rekke skrivekurs for diverse oppdragsgivere, som kunsthøgskoler og kunstnersentre.
Redaksjonsmedlem i UKS forum for samtidskunst i 1996-97.
Medkurator for «UKS-biennalen» i 1996.
Medarrangør av prosjektet «Mellom rommene» i 1990. Åpne atelierer og stedsspesifikke arbeider i Bergen.

Verv:
Har hatt tillitsverv i Norsk kritikerlag, Fagutvalget for kulturbygg i Norsk kulturråd, Billedkunstnernes stipendkomité og Trøndelag bildende kunstnere.