Yngvild Færøy

Yrke/ nåværende arbeid:
billedkunstner, produsent, kurator (bl.a i Ballongmagasinet) og konsulent for KORO (tidl. Utsmykkingsfondet)

Utdannelse:
Administrasjon og ledelse ved Norsk Musikkhøgskole (2006/07)
Kunstakademiet i Trondheim (1996)

Publikasjoner:
Utvalgte tekster og artikler:
- «Kunstradio/radiokunst». I: Från munhola til laptop: ljud i nordisk konst, LARM, 2007.
- «Når billedkunstnere lager lyd».I: Ballongmagasinets lydbok, 2007.
-«Lyd finner sted». I: The Idea of North, Galleri F15, 2005.
-«Lufta er fri for alle - om kunst i det offentlige uterommet».I: Årskatalog 2002, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2003.
- «Tale om brede og smale». I: Localmotives kulturskrift, 1999.

Oppdrag:
Tar oppdrag innen skriving, undervisning, foredrag, prosjektledelse og kuratering, fortrinnsvis innenfor feltene tegning, lyd, radio (kunst i massemedia) og utsmykking.